Karakovan balı yeni sezon siparişleri

Karakovan Balı

Pervari Karakovan Balı Nedir?

Pervari Karakovan Balı, Rakım 2600 olan herekol dağı eteklerine doğru uzanan geniş bir yayla olan çemikari yaylasında, ilkel örme sepet karakovanlarda üretilmektedir. Yayla; rakım ve bulunduğu konum itibariyle organik karakovan balı üretimi için son derece el verişli bir doğal bitki örtüsüne ve çoğrafi şartlara sahip bir yer olması, Pervari karakovan balı kalitesini belirlemede en önemli etken olarak karşımıza çıkarmakta ve gerçek bal kriterlerinin üzerinde çok kaliteli karakovan balı üretimi yapılmaktadır.

Yaylamıza has endemik bitki örtüsü, balımızın kalitesini artırmakta ve iklim şartları doğal bitki örtüsü bal üretimi konusunda az ve kaliteli doğal karakovan balı üretimi için yıllık verime bağlı olarak ortalama 750 kg'dır. Müşterilerimizin balımızı beğenmeleri ve tavsiyede bulunmaları daha kaliteli bal üretimi konusunda sorumluluk yüklemekte ve her geçen sene kovanlarımızı çıkardığımız yaylanın doğal bitki örtüsüne sahip, yüksek rakımlı olmasına özen gösterip el değmeden üretilip katkısız doğal karakovan balı vefalı müşterilerimize ulaştırmaktayız.

ÖNEMLİ BİLGİLER

DUYURULAR